Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/2008

 

Uchwała Nr 46

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

 

Decyzja Nr 19 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

 
Decyzja Nr 19

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy

 

Decyzja Nr 12

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 września 2006 r.

 

Decyzja NR 11 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.

 

Decyzja NR 11

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie