Centrum Badań Energii Odnawialnej

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie

ul. Oczapowskiego 8, pok. 9; 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 5234397

fax +48 89 5234397

 

email: cbeo@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/cbeo

 

 Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwała Senatu UWM w dniu 24 listopada 2006 r.

 

Misją Centrum jest integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego
w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej  i produkcji biopaliw.

W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych.

 

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski

 

Rada Naukowa

1.    Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski – przewodniczący

2.    Prof. dr hab. inż. Wojciech Budzyński

3.    Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

4.    Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki

5.    Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak

6.    Dr hab. inż. Mariusz Stolarski prof. UWM

7.    Prof. dr hab. inż. Stefan Szczukowski

8.    Prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski

9.    Dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM

10. Dr Danuta Budzyńska

11. Przemysław Chojnowski

12. Eugeniusz Chyłek

13. Marek Hładki

14. Andrzej Koniecko

15. Konrad Nowak

16. Urszula Różnowska

17. Konrad Skórzyński

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Badań Energii Odnawialnej
Wytworzył:
Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2008
Data publikacji:
14.03.2008 10:11
Data aktualizacji:
06.02.2017 12:51
Liczba wyświetleń:
10743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument