Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 28 maj, 2020 - 10:43

 
Decyzja Nr 53/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 oraz § 18 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.),
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Załączniku do Decyzji Nr 225/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Posiedzenia mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych, umożliwiających kontrolę ich przebiegu, rejestrację i przyjmowanie uchwał.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2020
Data publikacji:
28.05.2020 10:42
Data aktualizacji:
28.05.2020 10:43
Liczba wyświetleń:
312
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec53.pdf250.53 KB