Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Strona została usunięta dnia: 25 luty, 2020 - 13:26

 
Zarządzenie Nr 24/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2020 roku
 
zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16.: „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie” stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 3 ust 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „150 staży naukowych 90-dniowych (120 staży zagranicznych i 30 staży krajowych realizowanych
    w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce zakwalifikowanych do kategorii A lub A+)”,
 
2)   § 3 ust 4 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „150 staży naukowo-dydaktycznych 21-dniowych (120 staży zagranicznych i 30 staży krajowych
    realizowanych w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce zakwalifikowanych do kategorii A
    lub A+)”,
 
3)   w § 4 wprowadza się ust. 10 o następującej treści:
     „Staże naukowe krajowe i naukowo-dydaktyczne krajowe mogą być realizowane wyłącznie
     w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce zakwalifikowanych do kategorii A lub A+.”
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.02.2020
Data publikacji:
25.02.2020 13:25
Data aktualizacji:
25.02.2020 13:26
Liczba wyświetleń:
499
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz24.pdf392.08 KB