Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
1373 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok19.11.2019 - 15:27
7015 Szablon kosztorysu21.11.2019 - 10:35
78291 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 21.11.2019 - 11:04
2351 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200921.11.2019 - 04:00
5373 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)20.11.2019 - 17:06
2216 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI21.11.2019 - 11:08
1077 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU20.11.2019 - 00:14
2557 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.20.11.2019 - 14:43
5799 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu20.11.2019 - 04:42
2196 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.18.11.2019 - 12:41
1094 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie20.11.2019 - 21:52
137 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych21.11.2019 - 09:27
5617 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka20.11.2019 - 18:10
2071 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.21.11.2019 - 07:31
177 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii20.11.2019 - 18:39
4078 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.11.2019 - 03:03
578 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 20.11.2019 - 21:57
6452 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie19.11.2019 - 09:55
2569 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja21.11.2019 - 01:20
2840 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 21.11.2019 - 03:50
266 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.11.2019 - 03:33
1857 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago19.11.2019 - 09:54
3123 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.11.2019 - 04:38
2203 praca na zastępstwo księgowego 19.11.2019 - 23:41
1083 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ21.11.2019 - 01:19

Łącznie 23535507 odwiedzin dla wszystkich podstron.