Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
163 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok08.07.2020 - 11:05
1606 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok09.07.2020 - 22:59
8225 Szablon kosztorysu10.07.2020 - 03:38
83473 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 10.07.2020 - 03:32
2571 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200910.07.2020 - 02:47
5922 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)09.07.2020 - 21:46
3161 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI09.07.2020 - 12:00
1308 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU08.07.2020 - 09:00
2824 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.10.07.2020 - 00:14
6062 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu09.07.2020 - 16:42
2402 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.07.2020 - 07:56
1405 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie08.07.2020 - 17:45
408 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych10.07.2020 - 02:37
6101 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka10.07.2020 - 00:14
2322 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.04.07.2020 - 18:43
601 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii09.07.2020 - 21:49
27 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 09.07.2020 - 12:04
77 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego09.07.2020 - 19:38
4517 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie09.07.2020 - 14:59
813 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 04.07.2020 - 06:42
6886 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie09.07.2020 - 11:20
282 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 09.07.2020 - 18:59
2837 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja09.07.2020 - 04:34
3438 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 10.07.2020 - 03:07
527 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.07.2020 - 18:52

Łącznie 26194889 odwiedzin dla wszystkich podstron.