Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
58 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok07.04.2020 - 00:00
1520 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok05.04.2020 - 15:14
7861 Szablon kosztorysu08.04.2020 - 15:39
81836 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 08.04.2020 - 15:33
2482 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200908.04.2020 - 13:52
5721 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)08.04.2020 - 13:42
2885 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI08.04.2020 - 15:32
1228 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU08.04.2020 - 13:51
2719 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.07.04.2020 - 05:59
5954 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu08.04.2020 - 13:41
2326 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.04.2020 - 15:59
1303 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie08.04.2020 - 13:51
318 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych08.04.2020 - 15:32
5928 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka08.04.2020 - 16:09
2226 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.08.04.2020 - 15:54
451 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii08.04.2020 - 14:35
4372 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie08.04.2020 - 13:49
734 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 08.04.2020 - 13:51
6726 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie08.04.2020 - 13:47
177 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 07.04.2020 - 22:45
2735 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja06.04.2020 - 21:01
3215 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 08.04.2020 - 15:08
416 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.04.2020 - 01:05
2045 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago07.04.2020 - 23:25
3316 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie07.04.2020 - 11:45

Łącznie 25146185 odwiedzin dla wszystkich podstron.