Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1662UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M15.10.2020 - 22:15
1805Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”16.10.2020 - 17:18
4055otwarcie siłowni na Pływalni UWM17.10.2020 - 06:37
1430UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO17.10.2020 - 10:13
2242Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.18.10.2020 - 13:55
2918Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.18.10.2020 - 18:11
1031UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ18.10.2020 - 20:39
711CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych18.10.2020 - 22:47
1519Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 18.10.2020 - 22:58
3935dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy18.10.2020 - 23:37
1600Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 19.10.2020 - 01:52
1704Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku19.10.2020 - 10:53
2522Protokół nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. 19.10.2020 - 11:04

Łącznie 27330473 odwiedzin dla wszystkich podstron.