Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1192Nr 225 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2003/200403.04.2020 - 07:35
331Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty03.04.2020 - 10:05
926Nr 70/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/201703.04.2020 - 22:50
1560Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz04.04.2020 - 03:49
656Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.04.2020 - 10:13
1170Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii04.04.2020 - 13:05
1153Nr 58 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Dubasowi04.04.2020 - 13:35
1179KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ04.04.2020 - 15:58
2514Zarządzenie Nr 53/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz ogłoszenia tekstu jednolitego04.04.2020 - 18:11
808Nr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."04.04.2020 - 19:41
637Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie04.04.2020 - 19:45
1075Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.04.2020 - 20:05
1472Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania grup roboczych projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202005.04.2020 - 00:38

Łącznie 25161653 odwiedzin dla wszystkich podstron.