Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
6Nr 607 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja publiczna”11.12.2019 - 16:40
7Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii09.12.2019 - 14:37
11Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii11.12.2019 - 10:32
11Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 12.12.2019 - 05:38
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
18Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki08.12.2019 - 17:24
20Nr 99/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’11.12.2019 - 13:38
20Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności11.12.2019 - 15:11
21Nr 211/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie 11.12.2019 - 18:17
21Nr 604 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.12.2019 - 14:15
22Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 11.12.2019 - 22:44
22 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 11.12.2019 - 21:12
23Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202011.12.2019 - 16:38
24Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria11.12.2019 - 00:30
24Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn09.12.2019 - 10:38
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24

Łącznie 23753539 odwiedzin dla wszystkich podstron.