Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9993Gospodarowanie odpadami09.04.2020 - 20:02
9992Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem09.04.2020 - 22:13
9914Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.04.2020 - 16:02
9829Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej09.04.2020 - 16:19
9791Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych10.04.2020 - 05:28
9777Władze Wydziału Nauki o Żywności09.04.2020 - 17:38
9702Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201710.04.2020 - 02:31
9625Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku10.04.2020 - 00:19
9598Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów10.04.2020 - 02:39
9568Wydział Nauk o Środowisku10.04.2020 - 05:55
9561Czesne10.04.2020 - 04:41
9496Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 09.04.2020 - 20:12
9475Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”09.04.2020 - 21:07
9455Współpraca Międzynarodowa09.04.2020 - 20:11
9372Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu10.04.2020 - 02:04
9268ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.04.2020 - 02:03
9263Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 10.04.2020 - 05:44
9262Rada Wydziału Teologii10.04.2020 - 00:33
9216Władze Wydziału Prawa i Administracji10.04.2020 - 06:02
9205Kompetencje Prorektora ds. Kadr10.04.2020 - 05:40
9175Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201309.04.2020 - 04:13
9107Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 09.04.2020 - 18:52
9061Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.04.2020 - 02:20
8998Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej10.04.2020 - 07:21
8973Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej10.04.2020 - 05:46
8958Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 09.04.2020 - 21:17
8951Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych09.04.2020 - 23:50
8880Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich09.04.2020 - 15:25
8863Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii09.04.2020 - 22:38
8846Studia niestacjonarne 2008/200909.04.2020 - 17:58

Łącznie 25161557 odwiedzin dla wszystkich podstron.