Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10220Gospodarowanie odpadami09.07.2020 - 12:02
10187Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem09.07.2020 - 05:29
10154Władze Wydziału Nauki o Żywności09.07.2020 - 05:47
10148Nowi Studenci08.07.2020 - 11:38
10130Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej09.07.2020 - 12:16
10124Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 11:44
10037Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych08.07.2020 - 10:11
9971Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów09.07.2020 - 10:17
9841Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku09.07.2020 - 12:03
9828Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201709.07.2020 - 12:17
9810Wydział Nauk o Środowisku08.07.2020 - 16:17
9706Czesne09.07.2020 - 09:06
9679Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”09.07.2020 - 09:45
9673Współpraca Międzynarodowa09.07.2020 - 12:03
9662Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 09.07.2020 - 12:03
9573Władze Wydziału Prawa i Administracji09.07.2020 - 02:41
9544Kompetencje Prorektora ds. Kadr09.07.2020 - 06:18
9510Rada Wydziału Teologii08.07.2020 - 23:28
9482Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu09.07.2020 - 11:51
9465Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 08.07.2020 - 14:50
9405ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.07.2020 - 20:30
9387Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 09.07.2020 - 08:13
9294Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201308.07.2020 - 00:56
9291Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych08.07.2020 - 12:45
9285Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej09.07.2020 - 02:59
9251Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 09.07.2020 - 10:58
9199Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich09.07.2020 - 01:44
9180Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej08.07.2020 - 21:47
9166Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 09.07.2020 - 12:03
9046Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych09.07.2020 - 10:49

Łącznie 26185472 odwiedzin dla wszystkich podstron.