Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9279Władze Wydziału Humanistycznego18.09.2019 - 16:52
9230Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych18.09.2019 - 10:38
9213Czesne18.09.2019 - 18:20
9186Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej18.09.2019 - 08:14
9124Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.09.2019 - 04:40
9122Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu17.09.2019 - 19:15
9082Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 15.09.2019 - 17:45
9026Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”18.09.2019 - 09:34
9020Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku18.09.2019 - 16:04
8992Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201718.09.2019 - 17:33
8941ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 18:25
8925Wydział Nauk o Środowisku18.09.2019 - 13:01
8889Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201318.09.2019 - 14:12
8844Współpraca Międzynarodowa18.09.2019 - 20:02
8761Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 18.09.2019 - 11:04
8748Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych17.09.2019 - 14:05
8705Władze Wydziału Nauki o Żywności18.09.2019 - 19:27
8657Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 18.09.2019 - 12:14
8623Rada Wydziału Teologii18.09.2019 - 19:41
8552Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów18.09.2019 - 17:12
8539Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.09.2019 - 07:06
8477Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych18.09.2019 - 13:47
8449Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 18.09.2019 - 20:00
8430Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej18.09.2019 - 19:47
8413Studia niestacjonarne 2008/200918.09.2019 - 13:58
8385Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii17.09.2019 - 11:32
8359Kompetencje Prorektora ds. Kadr18.09.2019 - 19:26
8304 Studia niestacjonarne 2009/201016.09.2019 - 12:34
8255Punkt pralniczy18.09.2019 - 11:37
8253LISTA ELEKTORÓW15.09.2019 - 19:21

Łącznie 22843036 odwiedzin dla wszystkich podstron.