Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10470Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem26.10.2020 - 03:50
10430Gospodarowanie odpadami26.10.2020 - 10:24
10425Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów25.10.2020 - 22:01
10380Procedura antyplagiatowa23.10.2020 - 22:09
10365Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 04:32
10365Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 26.10.2020 - 10:11
10357Studia stacjonarne 2009/201023.10.2020 - 11:26
10284Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych26.10.2020 - 02:40
10215Nowi Studenci24.10.2020 - 12:17
10088Wydział Nauk o Środowisku26.10.2020 - 13:14
10073Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku26.10.2020 - 06:56
10037Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201726.10.2020 - 12:13
10019Współpraca Międzynarodowa26.10.2020 - 01:38
9998Kompetencje Prorektora ds. Kadr26.10.2020 - 07:45
9997Władze Wydziału Prawa i Administracji25.10.2020 - 20:27
9982Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”26.10.2020 - 09:23
9870Czesne26.10.2020 - 08:50
9827Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 24.10.2020 - 12:35
9776Rada Wydziału Teologii26.10.2020 - 09:53
9735Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 26.10.2020 - 11:45
9668Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.10.2020 - 12:51
9653Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich25.10.2020 - 08:28
9582Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu26.10.2020 - 10:54
9555ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 09:03
9541Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.10.2020 - 10:37
9510Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201926.10.2020 - 12:13
9449Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 26.10.2020 - 03:02
9430Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201323.10.2020 - 07:12
9414Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 26.10.2020 - 11:06
9384Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej25.10.2020 - 16:54

Łącznie 27330372 odwiedzin dla wszystkich podstron.