Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11472Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat08.07.2020 - 23:37
11470Archiwum08.07.2020 - 23:24
11445Kompetencje Kanclerza08.07.2020 - 21:34
11340Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 21:56
11242Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego09.07.2020 - 03:36
11214Kalendarium powstania Uniwersytetu08.07.2020 - 21:25
11195Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 12:37
11105Studia na odległość08.07.2020 - 14:06
11043Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych07.07.2020 - 18:21
10991Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych08.07.2020 - 13:56
10956Biuro Karier07.07.2020 - 11:26
10921Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich08.07.2020 - 16:55
10892Władze Wydziału Nauk o Środowisku08.07.2020 - 11:03
10890U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 22:49
10875Studia podyplomowe08.07.2020 - 22:19
10853Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie08.07.2020 - 20:45
10845Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych08.07.2020 - 23:17
10782Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej07.07.2020 - 20:26
10770Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 19:20
10627Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 08.07.2020 - 04:06
10622Pomoc do BIP UWM09.07.2020 - 00:33
10601Kształcenie nauczycielskie09.07.2020 - 01:23
10465Władze Wydziału Humanistycznego09.07.2020 - 02:50
10448Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa08.07.2020 - 12:21
10351Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni08.07.2020 - 22:50
10303Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó08.07.2020 - 17:44
10290Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie08.07.2020 - 14:30
10273Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów08.07.2020 - 14:30
10247Studia stacjonarne 2009/201007.07.2020 - 19:51
10239Procedura antyplagiatowa09.07.2020 - 00:38

Łącznie 26180947 odwiedzin dla wszystkich podstron.