Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10493Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego18.09.2019 - 01:12
10472Studia podyplomowe16.09.2019 - 21:20
10456Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej18.09.2019 - 02:54
10446Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 17:40
10442Biuro Karier17.09.2019 - 20:00
10395Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich17.09.2019 - 00:49
10348Kompetencje Rektora16.09.2019 - 21:55
10314Archiwum18.09.2019 - 02:01
10279Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką17.09.2019 - 20:51
10270Wydział Matematyki i Informatyki17.09.2019 - 23:35
10189Kompetencje Kanclerza18.09.2019 - 00:04
10103Kształcenie nauczycielskie17.09.2019 - 09:55
10021Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej17.09.2019 - 13:26
10016Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 16:35
9936Nowi Studenci17.09.2019 - 14:18
9897Studia stacjonarne 2009/201013.09.2019 - 19:50
9869Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa15.09.2019 - 04:46
9831Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych17.09.2019 - 15:09
9778Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie18.09.2019 - 02:59
9678Procedura antyplagiatowa17.09.2019 - 12:50
9664Pomoc do BIP UWM17.09.2019 - 12:57
9658Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.09.2019 - 01:59
9637Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó17.09.2019 - 17:11
9578Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie17.09.2019 - 08:49
9469Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.09.2019 - 02:26
9455Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 18.09.2019 - 02:19
9427Gospodarowanie odpadami17.09.2019 - 06:31
9397Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów17.09.2019 - 11:00
9301Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem17.09.2019 - 20:02
9294Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 01:02

Łącznie 22836347 odwiedzin dla wszystkich podstron.