Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11155Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 16:56
11111Archiwum29.03.2020 - 19:02
11017Kompetencje Kanclerza29.03.2020 - 17:43
10971Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 12:47
10965Kalendarium powstania Uniwersytetu29.03.2020 - 14:08
10949Studia na odległość29.03.2020 - 14:26
10857Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych29.03.2020 - 13:15
10850NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 19:36
10793Biuro Karier29.03.2020 - 12:56
10769U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 16:51
10740Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich29.03.2020 - 12:21
10734Studia podyplomowe29.03.2020 - 14:26
10632Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych29.03.2020 - 09:07
10538Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej29.03.2020 - 09:13
10509Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 15:19
10454Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych29.03.2020 - 17:05
10439Władze Wydziału Nauk o Środowisku29.03.2020 - 19:08
10431Kształcenie nauczycielskie29.03.2020 - 19:48
10392Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie29.03.2020 - 16:37
10286Pomoc do BIP UWM29.03.2020 - 19:31
10255Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 29.03.2020 - 09:19
10235Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa29.03.2020 - 13:03
10090Studia stacjonarne 2009/201029.03.2020 - 14:27
10086Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó29.03.2020 - 14:28
10072Nowi Studenci29.03.2020 - 14:28
10059Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie29.03.2020 - 15:43
10052Władze Wydziału Humanistycznego29.03.2020 - 18:15
10036Procedura antyplagiatowa29.03.2020 - 19:35
9989Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów29.03.2020 - 10:09
9962Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem29.03.2020 - 16:32

Łącznie 24994394 odwiedzin dla wszystkich podstron.