Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11891Kompetencje Kanclerza21.10.2020 - 13:55
11876Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej21.10.2020 - 23:14
11794Archiwum22.10.2020 - 09:48
11731Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 00:07
11612Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych22.10.2020 - 09:21
11514Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 09:43
11463Kalendarium powstania Uniwersytetu21.10.2020 - 23:35
11444Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:58
11292Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie22.10.2020 - 02:44
11276Władze Wydziału Nauk o Środowisku21.10.2020 - 08:16
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46
11224Biuro Karier22.10.2020 - 02:59
11190Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych22.10.2020 - 02:46
11171Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 01:39
11072Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich22.10.2020 - 04:49
10986Studia podyplomowe19.10.2020 - 04:26
10972U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 06:05
10965Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 22.10.2020 - 05:40
10963Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 05:52
10956Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej22.10.2020 - 02:58
10943Pomoc do BIP UWM22.10.2020 - 09:44
10873Władze Wydziału Humanistycznego22.10.2020 - 02:42
10782Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni22.10.2020 - 08:55
10752Kształcenie nauczycielskie21.10.2020 - 21:35
10673Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa21.10.2020 - 10:32
10565Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów22.10.2020 - 08:43
10564Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie22.10.2020 - 04:24
10511Władze Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 02:43
10507Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó22.10.2020 - 02:37
10463Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem22.10.2020 - 01:39

Łącznie 27290681 odwiedzin dla wszystkich podstron.