Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10654Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych13.11.2019 - 22:16
10608U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie13.11.2019 - 21:41
10589Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.11.2019 - 01:30
10582Archiwum14.11.2019 - 11:57
10580Kompetencje Rektora14.11.2019 - 08:24
10565Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką13.11.2019 - 16:42
10541Studia podyplomowe12.11.2019 - 15:34
10540Biuro Karier14.11.2019 - 01:44
10530Wydział Matematyki i Informatyki14.11.2019 - 09:25
10477Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich14.11.2019 - 08:53
10404Kompetencje Kanclerza14.11.2019 - 10:11
10191Kształcenie nauczycielskie14.11.2019 - 08:11
10171Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej14.11.2019 - 02:19
10155Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.11.2019 - 13:45
10047Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych14.11.2019 - 03:37
9974Nowi Studenci13.11.2019 - 05:39
9956Studia stacjonarne 2009/201013.11.2019 - 14:37
9954Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa14.11.2019 - 11:40
9948Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie14.11.2019 - 13:52
9873Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych14.11.2019 - 13:22
9826Pomoc do BIP UWM14.11.2019 - 08:00
9778Procedura antyplagiatowa13.11.2019 - 21:02
9757Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó14.11.2019 - 08:14
9732Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie13.11.2019 - 08:45
9718Władze Wydziału Nauk o Środowisku14.11.2019 - 13:08
9684Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 14.11.2019 - 04:09
9600Gospodarowanie odpadami14.11.2019 - 11:07
9558Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów14.11.2019 - 12:51
9505Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem14.11.2019 - 11:57
9460Władze Wydziału Humanistycznego14.11.2019 - 12:10

Łącznie 23444349 odwiedzin dla wszystkich podstron.