Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13197Rada Wydziału Prawa i Administracji 26.10.2020 - 11:27
13167Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.10.2020 - 16:24
13145pobierz programy25.10.2020 - 08:22
13135Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.10.2020 - 13:45
13068Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego26.10.2020 - 12:54
12943Senacka Komisja do spraw Kadrowych26.10.2020 - 10:14
12939Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM26.10.2020 - 03:31
12897Dział Ekonomiczny26.10.2020 - 11:46
12847CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201226.10.2020 - 11:34
12815Doktorzy Honoris Causa UWM24.10.2020 - 22:42
12772D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.10.2020 - 13:56
12669Akty prawne26.10.2020 - 13:08
12632Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.10.2020 - 11:27
12627Sprawozdanie roczne Rektora26.10.2020 - 09:23
12614Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia26.10.2020 - 05:34
12595Transport26.10.2020 - 14:07
12540Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii25.10.2020 - 22:48
12534Pomoc materialna dla doktorantów UWM 26.10.2020 - 07:38
12412Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe25.10.2020 - 15:25
12391Rzecznik Patentowy26.10.2020 - 11:17
12358Kompetencje prorektora ds. Studenckich25.10.2020 - 09:12
12259Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką26.10.2020 - 09:07
12254Regulamin Senatu UWM26.10.2020 - 14:11
12097Kompetencje Rektora26.10.2020 - 10:40
12092Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201325.10.2020 - 18:16
12087Wydział Matematyki i Informatyki26.10.2020 - 11:09
12055Regulamin Straży Uniwersyteckiej24.10.2020 - 10:45
12043Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego25.10.2020 - 18:59
11974Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)25.10.2020 - 22:34
11944Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego25.10.2020 - 22:37

Łącznie 27330798 odwiedzin dla wszystkich podstron.