Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11505Senacka Komisja Statutowa17.09.2019 - 07:14
11405Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych17.09.2019 - 18:50
11389Rada Wydziału Prawa i Administracji 18.09.2019 - 02:45
11300Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego17.09.2019 - 12:48
11285Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)17.09.2019 - 12:33
11280CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201217.09.2019 - 13:15
11230Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe17.09.2019 - 22:44
11216Dział Ekonomiczny17.09.2019 - 22:56
11204Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego18.09.2019 - 02:10
11201Wydział Bioinżynierii Zwierząt17.09.2019 - 14:28
11169Doktorzy Honoris Causa UWM17.09.2019 - 20:02
11165Sprawozdanie roczne Rektora17.09.2019 - 19:04
11088Transport17.09.2019 - 12:56
11087Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN17.09.2019 - 22:35
11067Akty prawne17.09.2019 - 21:53
10951Regulamin Senatu UWM17.09.2019 - 12:23
10950Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów18.09.2019 - 00:13
10917Senacka Komisja do spraw Kadrowych18.09.2019 - 02:49
10909Rzecznik Patentowy17.09.2019 - 19:33
10884Pomoc materialna dla doktorantów UWM 17.09.2019 - 21:56
10773Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii18.09.2019 - 01:41
10750Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 00:55
10750Regulamin Straży Uniwersyteckiej16.09.2019 - 20:22
10606Studia na odległość16.09.2019 - 06:06
10570Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych16.09.2019 - 13:59
10563Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia18.09.2019 - 02:34
10546U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie14.09.2019 - 19:20
10544Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat17.09.2019 - 15:36
10524Kompetencje prorektora ds. Studenckich17.09.2019 - 19:01
10522Kalendarium powstania Uniwersytetu16.09.2019 - 11:30

Łącznie 22836431 odwiedzin dla wszystkich podstron.