Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
14306Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów31.03.2020 - 02:06
14146Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201430.03.2020 - 14:46
13905Biuro ds. Projektów Europejskich30.03.2020 - 16:42
13896Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.03.2020 - 16:14
13808Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria mechaniczna31.03.2020 - 02:05
13802Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych31.03.2020 - 03:55
13771Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa30.03.2020 - 20:11
13751Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 31.03.2020 - 04:30
13685Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.03.2020 - 22:06
13679PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej30.03.2020 - 16:34
13533Pieczątki i pieczęcie30.03.2020 - 19:15
13380Wydawnictwo Uniwersytetu31.03.2020 - 04:16
13289Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców31.03.2020 - 03:54
13282Rada Biblioteczna30.03.2020 - 16:33
13164Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku30.03.2020 - 16:23
13148Przystań Kortowska30.03.2020 - 16:15
13073Senacka Komisja do spraw Nauki30.03.2020 - 18:04
13053Rejestry - Wydział Nauki o Żywności31.03.2020 - 03:46
13030Wydział Biologii i Biotechnologii30.03.2020 - 22:17
12946Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201530.03.2020 - 18:03
12877Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.03.2020 - 15:50
12857CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201631.03.2020 - 02:33
12804Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych30.03.2020 - 21:26
12801pobierz programy31.03.2020 - 03:51
12758Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim30.03.2020 - 13:47
12752Ustawa o utworzeniu UWM30.03.2020 - 13:14
12738Fundacja im. M. Oczapowskiego30.03.2020 - 19:52
12597D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych30.03.2020 - 15:21
12565Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.03.2020 - 18:40
12492Senacka Komisja Statutowa31.03.2020 - 04:21

Łącznie 25031144 odwiedzin dla wszystkich podstron.