Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
54Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki20.10.2020 - 15:58
54KATARZYNA JERKA21.10.2020 - 22:32
53Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202420.10.2020 - 20:28
53TOMASZ DULSKI21.10.2020 - 12:39
52Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202417.10.2020 - 18:20
52Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202421.10.2020 - 02:28
50Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej19.10.2020 - 19:42
50Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej21.10.2020 - 18:56
50Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202420.10.2020 - 15:27
50Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202420.10.2020 - 15:49
50KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn19.10.2020 - 07:11
50Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w21.10.2020 - 19:44
49Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)20.10.2020 - 02:40
49Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202420.10.2020 - 15:52
49Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202421.10.2020 - 10:05
49Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:33
49Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego20.10.2020 - 10:40
47Terminy posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202121.10.2020 - 21:29
46Nr 2 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Annie Doboszyńskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne20.10.2020 - 16:35
46Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 20.10.2020 - 13:51
46Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 21.10.2020 - 21:00
44Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202020.10.2020 - 16:11
43PAWEŁ KARDASZ21.10.2020 - 12:39
42Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych21.10.2020 - 11:01
42Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 21.10.2020 - 19:28
42UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU TECHNOLOGA W Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 21.10.2020 - 18:09
41Nr 110/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych20.10.2020 - 16:04
40Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202419.10.2020 - 18:22
40Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202120.10.2020 - 08:20
36PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI20.10.2020 - 04:01

Łącznie 27279038 odwiedzin dla wszystkich podstron.