Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
83Nr 579 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Urządzanie i pielegnacja terenów zieleni”20.11.2019 - 14:38
83Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” 20.11.2019 - 08:17
82Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”19.11.2019 - 03:50
81Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...20.11.2019 - 05:27
81Nr 189/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji19.11.2019 - 13:29
81Nr 205/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego20.11.2019 - 14:20
80Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum19.11.2019 - 15:43
80Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kształcenia i Studentów20.11.2019 - 05:43
80Nr 121/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji18.11.2019 - 22:07
79Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia20.11.2019 - 14:34
79Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 10:47
79Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 18.11.2019 - 08:11
79Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności19.11.2019 - 05:46
78Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej16.11.2019 - 11:17
77Nr 578 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Hortiterapia” 19.11.2019 - 18:53
77Nr 188/2019 z dnia 31 października 2019 roku sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo20.11.2019 - 14:00
76Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”19.11.2019 - 13:11
76Nr 123/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii20.11.2019 - 09:32
75Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym19.11.2019 - 07:56
75KONKURS na stanowisko kierownika KLINIKI PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO20.11.2019 - 09:53
75Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 19.11.2019 - 05:16
75Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka19.11.2019 - 14:36
74Nr 558 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ratownictwo medyczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym19.11.2019 - 07:49
74Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.11.2019 - 14:51
74Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego19.11.2019 - 05:37
74Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku20.11.2019 - 07:04
73Nr 568 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim19.11.2019 - 03:51
73Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”20.11.2019 - 09:09
73Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 10:59
73Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych20.11.2019 - 12:48

Łącznie 23526880 odwiedzin dla wszystkich podstron.