Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
444Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”26.05.2020 - 05:41
444Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”27.05.2020 - 23:29
443Nr 155/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 27.05.2020 - 10:45
443Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych27.05.2020 - 16:02
443Rady Naukowe Dyscyplin27.05.2020 - 04:42
442Nr 198/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną w 2018 roku27.05.2020 - 10:51
439Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 26.05.2020 - 04:42
438Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...27.05.2020 - 20:50
438Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 27.05.2020 - 13:16
438Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 27.05.2020 - 18:13
438Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo27.05.2020 - 11:33
437Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”27.05.2020 - 15:01
436Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”27.05.2020 - 12:07
436Nr 591 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu...27.05.2020 - 03:44
435Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...27.05.2020 - 03:55
431Nr 197/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.05.2020 - 14:05
430Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim27.05.2020 - 10:34
430Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim26.05.2020 - 23:26
430UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII 26.05.2020 - 20:50
428Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 26.05.2020 - 00:22
428KONKURS na stanowisko kierownika KLINIKI PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO27.05.2020 - 20:57
428Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji26.05.2020 - 21:50
427Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202027.05.2020 - 12:58
426KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ27.05.2020 - 23:51
424sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201627.05.2020 - 06:37
423Nr 156/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.05.2020 - 10:07
422Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię26.05.2020 - 21:58
422Nr 595 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 26.05.2020 - 07:28
422Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.27.05.2020 - 03:22
420Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”26.05.2020 - 07:55

Łącznie 25746532 odwiedzin dla wszystkich podstron.