Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
315Nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi” 17.02.2020 - 11:06
313Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”14.02.2020 - 14:54
313Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.17.02.2020 - 15:00
313Nr 206/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej17.02.2020 - 18:21
312Nr 120/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”17.02.2020 - 12:57
312Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 17.02.2020 - 00:48
312Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką17.02.2020 - 12:38
311sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201613.02.2020 - 08:39
309Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 17.02.2020 - 10:32
309UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII 17.02.2020 - 13:21
308KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ17.02.2020 - 14:05
306Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty15.02.2020 - 04:59
305Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.02.2020 - 14:44
305Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 16.02.2020 - 13:11
303Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.17.02.2020 - 11:10
303Nr 181/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.02.2020 - 04:00
302Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 17.02.2020 - 00:44
302Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”16.02.2020 - 04:56
301Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt17.02.2020 - 09:53
301Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna17.02.2020 - 11:12
300Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU17.02.2020 - 14:37
300Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.16.02.2020 - 04:29
300Nr 177/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.02.2020 - 15:19
295Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 17.02.2020 - 10:35
295Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 16.02.2020 - 22:08
293Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”16.02.2020 - 15:14
293Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo17.02.2020 - 06:57
290Nr 511 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”17.02.2020 - 16:04
290Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”17.02.2020 - 08:31
289Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 16.02.2020 - 13:50

Łącznie 24491538 odwiedzin dla wszystkich podstron.