Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Strona została usunięta dnia: 14 listopad, 2019 - 09:21

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 183/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 
Działając na podstawie § 2 ust. 9 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie
oraz § 16 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 31 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Szkoły Doktorskiej na kadencję
do 31 sierpnia 2021 r.
w następującym składzie:
 
1.    Prof. dr hab. Andrzej Gugołek
2.    Prof. dr hab. Henryk Mizerek
3.    Prof. dr hab. Lesław Lachuta
4.    Prof. dr hab. Mariusz Stolarski
5.    Dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
6.    Dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM
7.    Ks. Dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
8.    Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski
9.    Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
10. Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM
11. Dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM
12. Dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk
13. Dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM
14. Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM
15. Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
13.11.2019 12:53
Data aktualizacji:
14.11.2019 09:21
Liczba wyświetleń:
1341
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument