Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna”

UCHWAŁA Nr 500
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna”,
    stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.05.2019
Data publikacji:
28.05.2019 10:44
Data aktualizacji:
28.05.2019 10:44
Liczba wyświetleń:
476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw500.pdf715.49 KB
ZalUchw500.docx37 KB