Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 1/2 etatu

Strona została usunięta dnia: 31 październik, 2018 - 15:39

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI ZATRUDNI TECHNOLOGA
W INSTYTUCIE GEODEZJI NA WYDZIALE GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
- 1/2 etatu
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem  obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” umowa nr POIR.04.01.04-00-0056/17-00,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
Opis stanowiska:  
  1)     Umowa o pracę na okres próbny do 31.12.2018 r., następnie na czas określony do dnia
       31 sierpnia 2021 r.,
  2)     W ramach umowy pracownik będzie prowadził prace związane z realizacją projektu:
       „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów
       parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych
       GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” a w szczególności weźmie udział w następujących
       zadaniach:
  • analizie dostępnych na rynku rozwiązań softwareowych PSInSAR, opracowaniu projektu sieci reflektorów PSInSAR,
  • opracowaniu scenariusza pozyskiwania i opracowania obserwacji PSInSAR,
  • udział w budowaniu komponentu opracowania obserwacji PSInSAR składającego się z modułu akwizycji, modułu przetwarzania wstępnego i modułu zasadniczych obliczeń,
  • udział w opracowaniu obserwacji PSInSAR
  • udział w walidacji poprawności, niezawodności i efektywności działania komponentów przetwarzających obserwacje satelitarne PSInSAR
  3)     Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
       w Uniwersytecie.
 
Wymagania:  
  1)     ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia (preferowane studia
       w jęz. angielskim),
  2)     znajomość oprogramowania: SNAP (ESA), QGIS, ENVI (Harris), SARScape (SARMAP) - moduł
       basic,
  3)     znajomość jęz. angielskiego równoważna poziomowi B1+,
  4)     doświadczenie w przetwarzaniu danych satelitarnych Sentinel-1A/B,
  5)     prawo jazdy kategorii B,
  6)     zainteresowania naukowe i zawodowe: teledetekcja radarowa,
  7)     gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego
       w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
       Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze
       nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
1.     CV i list motywacyjny;
2.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy: ig@geo.kortowo.pl
w terminie do dnia 31.10.2018 r. z tytułem „Konkurs na stanowisko technolog” w
Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innnowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Karolina Cieszyńska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2018
Data publikacji:
22.10.2018 11:57
Data aktualizacji:
31.10.2018 15:39
Liczba wyświetleń:
1355
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument