Konkurs na stanowisko Brokera Innowacji

Strona została usunięta dnia: 16 październik, 2018 - 13:25

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
Brokera Innowacji
 
Miejsce pracy Olsztyn
 
Opis stanowiska
Zadaniem Brokera Innowacji będzie doprowadzenie do współpracy naukowca/zespołu badawczego
i przedsiębiorstwa, prowadzącej do komercjalizacji wyników badań na uczelni.
Broker Innowacji będzie odpowiedzialny za identyfikację oraz monitoring prowadzonych prac badawczych pod kątem ich potencjału komercjalizacyjnego w dwóch obszarach:
 • wewnątrz uczelni – poprzez kontakt z naukowcami (kadra naukowa, doktoranci) m.in. w celu upowszechniania wiedzy dotyczącej komercjalizacji (budowanie postaw przedsiębiorczych), wyłaniania innowacyjnych pomysłów o wysokiej zdolności wdrożeniowej, inicjowanie współpracy między interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi,
 • w sektorze gospodarki – rozpoznanie potrzeb rynkowych, zawiązywanie współpracy
  z partnerami biznesowymi,
  aktywna promocja wyników badań naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Wymiar: pełny etat
 
Zadania powierzone Brokerowi Innowacji:
 • rozpoznanie potencjału badawczego uczelni poprzez bieżący przegląd baz danych
  o publikacjach, badaniach naukowych i projektach prowadzonych na uczelni,
 • udział w spotkaniach biznesowych, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi,
 • bieżące i wyczerpujące raportowanie i uzupełnianie dokumentacji (m.in. kart oceny potencjału komercyjnego produktów naukowych, kart kontaktów z klientami, naukowcami) zgodnie
  z obowiązującymi procedurami,
 • aktualizacja baz danych (baza kontaktów z naukowcami, baza kontaktów z organizacjami zewnętrznymi, baza oferty technologicznej),
 • przygotowywanie ofert sprzedaży własności intelektualnej i koordynowanie procesu ofertowego,
 • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów, m.in.: współpracy, sprzedaży, licencji, NDA,
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach z zakresu innowacyjnych technologii i wynalazczości.
 
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie handlowe w relacjach B2B, poparte sukcesami sprzedażowymi.
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych.
 • Umiejętność przygotowywania i wygłaszania prezentacji.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Gotowość do podróży służbowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint.
 • Sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność, wytrwałość oraz konsekwencja w działaniu.
 
Mile widziane
 • Praca w jednostce sektora finansów publicznych
 • Wykorzystanie w praktyce i znajomość ustaw: Prawo Własności Przemysłowej, Prawo Zamówień Publicznych, O prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Doświadczenie przy sporządzaniu i analizowaniu umów
 • Znajomość trendów rynkowych związanych z nowymi technologiami i transferem technologii.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • CV i list motywacyjny.
 • Mile widziane referencje.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać na adres e – mail: marta.wangin@uwm.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs na Brokera Innowacji”) w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 15.00.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane/odsyłane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 13:25
Data aktualizacji:
16.10.2018 13:25
Liczba wyświetleń:
1417
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument