UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW

Strona została usunięta dnia: 10 wrzesień, 2018 - 12:44

UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ
W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni programistę – 1/2 etatu

Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.
2.  Główne zadania:
  • rozwój i utrzymanie aplikacji webowych,
  • testowanie wytworzonego oprogramowania oraz dbałość o najwyższą jakość kodu,
  • integracja wytworzonego oprogramowania z już istniejącymi systemami informatycznymi,
  • kontakt z klientem biznesowym celem doprecyzowania jego oczekiwań,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie instrukcji dla użytkownika,
  • udział w pracach zespołu realizującego projekt.
  
Wymagania
1.  Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów technicznych.
2.  Znajomość języka Python i frameworka Django.
3.  Znajomość systemu kontroli wersji GIT.
4.  Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.
5.  Umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o założenia funkcjonalne.
6.  Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej pozwalającym na czytanie dokumentacji.
7.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
8.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
    wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
    źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV
2.  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
CV i oświadczenie należy przesłać na adres: monika.gorecka@uwm.edu.pl w terminie
do dnia 17.09.2018 r. z tytułem „Konkurs na programistę”.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Informatycznej Obsługi Studiów
Wytworzył:
Biuro Informatycznej Obsługi Studiów
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.09.2018
Data publikacji:
10.09.2018 12:44
Data aktualizacji:
10.09.2018 12:44
Liczba wyświetleń:
926
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument