UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY

Strona została usunięta dnia: 5 wrzesień, 2018 - 14:14
 

 

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY
 
Miejsce pracy:            Olsztyn
Czas pracy:                 pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
1.  Weryfikowanie dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji unijnej;
2.  Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno- rachunkowym oraz ich dekretacja;
3.  Księgowanie dokumentów finansowo- księgowych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez
     instytucje finansujące;
4.  Przygotowywanie danych finansowych do analizy postępu finansowego projektu;
5.  Weryfikowanie pod względem finansowym wniosków o płatność;
6.  Kontrolowanie płynności finansowej projektu oraz bieżących płatności;
7.  Przygotowywanie danych do wewnętrznych raportów finansowych;
8.  Uzgadnianie, rozliczanie i zamykanie projektów do bilansu;
9.  Archiwizowanie księgowej dokumentacji projektu;
10. Przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli, audytów projektów;
11. Ścisła współpraca z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektu.
 
WYMAGANIA:
1.   Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
2.   Znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów;
3.   Znajomość przepisów prawa podatkowego;
4.   Znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków ponoszonych ze środków
|     unijnych;
5.   Staż pracy na stanowisku księgowym przy rozliczaniu projektów finansowych ze środków unijnych
      lub krajowych minimum 3 lata;
6.   Umiejętności analityczne;
7.   Umiejętności komunikacyjne;
8.   Znajomość pakietu Ms Office;
9.   Umiejętność pracy w zespole;
10. Umiejętność pracy pod presją czasu;
11. Dyspozycyjność;
12. Staranność, sumienność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
  1) CV i list motywacyjny;
  2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  3) podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
      osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
      z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
      ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
      przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
      w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2,
      10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 września 2018 r.
  
Pozostałe informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
  •  

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.09.2018
Data publikacji:
05.09.2018 14:14
Data aktualizacji:
05.09.2018 14:14
Liczba wyświetleń:
1475
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument