Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej

Strona została usunięta dnia: 23 sierpień, 2018 - 12:09

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE).

Miejsce pracy: Olsztyn

Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

 

 ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym.
 2. Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji.
 3. Działalność konsultacyjną w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z Programów Ramowych i innych programów badawczych UE dla przedstawicieli nauki i przemysłu (MŚP) z regionu Warmii i Mazur.
 4. Obsługę projektów realizowanych z Programów Ramowych (w tym z Horyzont 2020).
 5. Pomoc w nawiązywaniu współpracy i wspomaganie uczestnictwa jednostek naukowych i przemysłowych w Programie Ramowym.
 6. Redagowanie comiesięcznego wydania „Newslettera RPK”.
 7. Aktualizowanie informacji na stronie internetowej RPK.
 8. Przygotowywanie publikacji, materiałów informacyjnych i promocyjnych RPK.
 9. Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, posiedzeniach i spotkaniach dot. tematyki zawartej w Programach Ramowych UE  przy współpracy z KPK i Siecią RPK, a także partnerami krajowymi i zagranicznymi.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.
 3. Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania i/ lub realizacji projektów badawczych lub innych, w tym finansowanych ze środków UE.
 4. Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania programów ramowych UE (w tym Horyzont 2020).
 5. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 8. Kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole oraz organizacji warsztatu pracy, terminowość, dyspozycyjność, chęć uczenia się.
 9. Podstawowa znajomość przepisów prawa  zamówień  publicznych.
 10. Mile widziane doświadczenie w redagowaniu tekstów promocyjnych lub/i popularno-naukowych.

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

  1)   CV i list motywacyjny;

  2)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

  3)   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: 
      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
      potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu
      Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
      danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

 w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.

 

Zakwalifikowane osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
Agnieszka Matejko
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
23.08.2018
Data publikacji:
23.08.2018 12:09
Data aktualizacji:
23.08.2018 12:09
Liczba wyświetleń:
1155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument