Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY złomu19.04.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM06.03.2012 - 08:20Dorota Nowakowska
Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 04.11.2020 - 14:51Dorota Januszko
Olsztyńskie Dni Nauki24.10.2013 - 09:16Dorota Nowakowska
Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli26.03.2020 - 11:59Dorota Nowakowska
Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych20.10.2015 - 12:47Zofia Konopka
otwarcie siłowni na Pływalni UWM09.04.2014 - 10:35Dorota Nowakowska
otwarty konkurs na stanowisko administracyjne21.12.2017 - 14:32Zofia Konopka
OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/201126.10.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie30.09.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie02.11.2007 - 09:45Dorota Nowakowska
Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.25.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej05.04.2017 - 07:18Dorota Nowakowska
PIELĘGNIARSTWO (ocena programowa)03.05.2021 - 16:11Zofia Konopka
Placówki usługowo-handlowe01.06.2020 - 10:52Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
POLITOLOGIA (ocena programowa)02.02.2021 - 08:56Zofia Konopka
Pomoc do BIP UWM30.09.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
poszukujemy partnerów do realizacji projektu26.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
Pracownik administracyjny25.07.2017 - 23:45Dorota Januszko
Pracownik Naukowy UWM Wydział Nauk Medycznych09.04.2015 - 07:41Zofia Konopka
Prezentacja publiczna założeń projektu "Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy"07.12.2016 - 15:06Zofia Konopka
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI31.08.2020 - 20:34Dorota Januszko
PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM31.08.2020 - 23:09Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM31.08.2020 - 20:33Dorota Januszko