Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W INSTYTUCIE NAUK POLITYCZNYCH14.07.2021 - 11:07Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI 2 HYDRAULIKÓW W SEKCJI CIEPŁOWNICTWA14.07.2021 - 11:07Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SZKLARZA W DZIALE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY14.07.2021 - 11:06Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ14.07.2021 - 11:06Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI14.07.2021 - 11:06Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNIKA W KATEDRZE CHORÓB PTAKÓW WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ14.07.2021 - 11:06Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni księgową w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych14.07.2021 - 11:05Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku14.07.2021 - 11:05Zofia Konopka
KIERUNEK LEKARSKI (ocena programowa)06.07.2021 - 07:30Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO ADMINISTRATORA OBIEKTU W FILII UWM W EŁKU25.05.2021 - 12:11Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU KIEROWNIKA STOLARNI 25.05.2021 - 12:10Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ25.05.2021 - 12:10Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU KIEROWNIKA W DZIALE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO 25.05.2021 - 12:10Zofia Konopka
UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH25.05.2021 - 12:09Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA25.05.2021 - 12:09Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO25.05.2021 - 12:09Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU KIEROWNIKA STOLARNI25.05.2021 - 12:09Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W FILII UWM W EŁKU25.05.2021 - 12:08Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII WYDZIAU LEKARSKIEGO25.05.2021 - 12:08Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ25.05.2021 - 12:08Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ25.05.2021 - 12:08Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziale Zamówień Publicznych25.05.2021 - 12:07Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT25.05.2021 - 12:07Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA 25.05.2021 - 12:07Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KASJERA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ25.05.2021 - 12:07Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ25.05.2021 - 12:07Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ25.05.2021 - 12:06Zofia Konopka
Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich 13.05.2021 - 11:12Zofia Konopka
Senacka Komisja do spraw Nauki10.05.2021 - 13:21Dorota Nowakowska
Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych10.05.2021 - 13:21Dorota Nowakowska