Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki20.01.2022 - 14:48Dorota Nowakowska
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.01.2022 - 12:45Dorota Nowakowska
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE GLEBOZNAWSTWA I MIKROBIOLOGII WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA16.01.2022 - 21:52Zofia Konopka
Sekretariat Kanclerza16.01.2022 - 21:35Dorota Nowakowska
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI03.01.2022 - 10:48Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI03.01.2022 - 10:48Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych03.01.2022 - 10:47Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii03.01.2022 - 10:47Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni referenta w Dziale Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI GRAFIKA W ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W PIONIE KANCLERZA 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki 03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Finansowo-Księgowym03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH03.01.2022 - 10:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII03.01.2022 - 10:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO03.01.2022 - 10:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W UNIWERSYTECKIM CENTRUM WSPARCIA W OŚRODKU ANALIZ EDUKACYJNYCH I RYNKOWYCH03.01.2022 - 10:41Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI03.01.2022 - 10:41Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 03.01.2022 - 10:40Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W WYDAWNICTWIE03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Katedrze Geodezji, Instytutu Geodezji i Budownictwa Wydziału Geoinżynierii03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE POŁOŻNICTWA SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ANATOMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka