Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.

 

 

Zarządzenie Nr 39
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2007 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) stanowi się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 47 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych:

  1. skreśla się § 5,
  2. w § 6 pkt. c otrzymuje brzmienie: „współprowadzenie zajęć dydaktycznych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.12.2007
Data publikacji:
10.12.2007 07:15
Data aktualizacji:
10.12.2007 07:15
Liczba wyświetleń:
2464
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument