Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Zarządzenie Nr 43
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 234, Nr 242, Nr 245, Nr 246, Nr 247 Senatu UWM z dnia 30 listopada 2007 roku stanowi się co następuje:

1.      Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki:

1)      znosi się Katedrę Pedagogiki Ogólnej,

2)      tworzy się Zakład Pedagogiki Ogólnej,

3)      tworzy się Katedrę Pedagogiki Kultury,

4)      przekształca się Katedrę Sztuk Pięknych w Instytut Sztuk Pięknych,

5)      przekształca się Katedrę Muzyki w Instytut Muzyki;

2.      Jednostkę ogólnouczelnianą - Katedrę UNESCO - włącza się do struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki;

3.      Na Wydziale Nauk Medycznych tworzy się Katedrę Neurologii i Neurochirurgii.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.12.2007
Data publikacji:
07.12.2007 08:22
Data aktualizacji:
07.12.2007 08:22
Liczba wyświetleń:
2491
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument