Nr 233 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum) na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

 
UCHWAŁA Nr 233
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum) na okres
od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum)
na okres od 01.01. do 30.06.2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 13:05
Data aktualizacji:
20.12.2017 14:00
Liczba wyświetleń:
1534
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw233.doc26.5 KB
ZalUchw233.xls141 KB