Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Strona została usunięta dnia: 27 wrzesień, 2017 - 11:24

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
ul. Romana Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-52

mgr Andrzej Góźdź +48 89 523 38 98

Zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji
mgr Jakub Goerick +48 89 523 36 78
jakub.goerick@uwm.edu.pl
 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

     1)  Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
           a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy z dnia
              29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz
              opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
           b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2
              cytowanej ustawy oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
           c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
              z przepisami o ochronie danych osobowych;
     2)  prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem
         zbiorów o których mowa w art. 43 ust. 1 cytowanej ustawy, zawierającego nazwę zbioru
         oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Wytworzył:
mgr Andrzej Góźdź
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 11:23
Data aktualizacji:
27.09.2017 11:24
Liczba wyświetleń:
1768
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument