Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

 

Zarządzenie Nr 37
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 223 Senatu UWM z dnia 26 października 2007 roku stanowi się co następuje.

§ 1

Z dniem 1 listopada 2007 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się Zakład Polityki Społecznej.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.10.2007
Data publikacji:
05.11.2007 11:04
Data aktualizacji:
05.11.2007 11:04
Liczba wyświetleń:
2539
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument