Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.

 

 

Zarządzenie Nr 32

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 października 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe
w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Pedagogika religii i etyki” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.10.2007
Data publikacji:
23.10.2007 09:39
Data aktualizacji:
23.10.2007 09:39
Liczba wyświetleń:
2422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument