Nr 86/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 86/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lipca 2016 roku
 
w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz uchwały Nr 726 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się plany
    finansowe.
2. Plany, o których mowa w ust. 1 zostają przekazane dziekanom:
     1)   Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
     2)   Wydziału Biologii i Biotechnologii,
     3)   Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
     4)   Wydziału Humanistycznego,
     5)   Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
     6)   Wydziału Matematyki i Informatyki,
     7)   Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
     8)   Wydziału Nauk Ekonomicznych,
     9)   Wydziału Nauk Medycznych,
   10)    Wydziału Nauk o Środowisku,
   11)    Wydziału Nauk Społecznych,
   12)    Wydziału Nauk Technicznych,
   13)    Wydziału Nauki o Żywności,
   14)    Wydziału Prawa i Administracji,
   15)    Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
   16)    Wydziału Sztuki,
   17)    Wydziału Teologii.
3. W przypadku zmiany sytuacji finansowej Uniwersytetu wydziałowe plany podlegają korekcie.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:30
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:30
Liczba wyświetleń:
1130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89.docx20.94 KB