Nr 111 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Andersa - obr. 114 m. Olsztyn