Nr 106 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" oraz...