Nr 97 w Olsztynie z dnia 28 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 74 dotyczącej ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych