Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
25.09.2017 - 13:52Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSTRUKTORA DS. WOKALNYCH ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „KORTOWO” Zofia Konopka
18.09.2017 - 12:14Uaktualniono stronęBiuro ds. StudenckichZofia Konopka
18.09.2017 - 11:51Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
18.09.2017 - 11:35Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Zofia Konopka
14.09.2017 - 09:59Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
14.09.2017 - 09:55Uaktualniono stronęNr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2017 - 09:55Uaktualniono stronęNr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2017 - 08:40Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
13.09.2017 - 08:31Uaktualniono stronęBiuro Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
12.09.2017 - 11:22Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
12.09.2017 - 11:20Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
12.09.2017 - 11:11Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
11.09.2017 - 14:21Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
11.09.2017 - 12:48Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018Zofia Konopka
11.09.2017 - 11:53Uaktualniono stronęNr 58/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
11.09.2017 - 11:50Uaktualniono stronęNr 58/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
11.09.2017 - 11:43Uaktualniono stronęNr 57/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznychZofia Konopka
11.09.2017 - 11:27Uaktualniono stronęNr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale LekarskimZofia Konopka
11.09.2017 - 10:50Uaktualniono stronęNr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
11.09.2017 - 10:42Uaktualniono stronęNr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale LekarskimZofia Konopka
11.09.2017 - 10:36Uaktualniono stronęNr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza Zofia Konopka
11.09.2017 - 08:38Uaktualniono stronęBiuro ds. StudenckichZofia Konopka
08.09.2017 - 13:35Uaktualniono stronęSprawy płacoweZofia Konopka
07.09.2017 - 08:03Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
06.09.2017 - 09:08Uaktualniono stronęNr 72/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcającychZofia Konopka
05.09.2017 - 07:11Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
04.09.2017 - 14:03Uaktualniono stronęBiuro ds. Nauki i Współpracy z GospodarkąZofia Konopka
04.09.2017 - 13:58Uaktualniono stronęBiuro Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
04.09.2017 - 13:39Uaktualniono stronęNr 75/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
04.09.2017 - 13:08Uaktualniono stronęNr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka