Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
15.11.2017 - 12:09Uaktualniono stronęDecyzja Komisji Konkursowej na Logo UWMZofia Konopka
14.11.2017 - 14:56Uaktualniono stronęRada BibliotecznaZofia Konopka
14.11.2017 - 14:42Uaktualniono stronęNr 220 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o ŻywnościZofia Konopka
14.11.2017 - 14:38Uaktualniono stronęNR 219 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie oceny parametrycznej Zofia Konopka
14.11.2017 - 14:23Uaktualniono stronęNr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji MedycznejZofia Konopka
14.11.2017 - 13:49Uaktualniono stronęNr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”Zofia Konopka
14.11.2017 - 13:41Uaktualniono stronęNr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” Zofia Konopka
08.11.2017 - 10:28Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
07.11.2017 - 13:22Uaktualniono stronęNr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji OceniającejZofia Konopka
06.11.2017 - 11:19Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
06.11.2017 - 11:19Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
06.11.2017 - 11:18Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
06.11.2017 - 11:17Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
06.11.2017 - 11:16Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
06.11.2017 - 11:15Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
06.11.2017 - 11:14Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz KanclerzaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:17Usunięto stronęKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
03.11.2017 - 15:16Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
03.11.2017 - 15:05Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:04Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:02Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
03.11.2017 - 15:01Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:59Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:57Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
03.11.2017 - 14:56Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:54Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
03.11.2017 - 14:53Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
03.11.2017 - 14:50Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz KanclerzaZofia Konopka
03.11.2017 - 14:40Uaktualniono stronęNr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
03.11.2017 - 14:32Uaktualniono stronęNr 74/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka