Nr 209 z dnia 29 październka 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wysokosci pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim