Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.

 

 

Zarządzenie nr 24 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Prawo pracy”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2007
Data publikacji:
08.10.2007 08:41
Data aktualizacji:
08.10.2007 08:41
Liczba wyświetleń:
2443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument