Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 155

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 1

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 8 i art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanej dalej Centrum.

 

§ 2

Centrum tworzy się w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelni do gospodarki.

 

§ 3

Podstawowy zakres działalności Centrum będzie obejmował przede wszystkim działalność doradczą, szkoleniową, informacyjną i naukową.

 

§ 4

Szczegółowy zakres działania Centrum określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 5

Nadzór nad działalnością Centrum sprawować będzie właściwy prorektor.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
17.09.2007 08:06
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:13
Liczba wyświetleń:
4392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument