Rozdzielnia Korespondencji

Rozdzielnia Korespondencji

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 01, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-36-01, +4889 524-52-10

kod ewidencji korespondencji: 90-0102; kod finansowy: 9001

 

Starszy referent

mgr Magdalena Trystuła

 

Samodzielny referent

Teresa Ewa Wojtkiewicz

 

Rozdzielnia korespondencji:

1) przyjmuje korespondencję wpływającą do Uniwersytetu za pośrednictwem poczty i rozdziela ją na poszczególne jednostki organizacyjne,

2) przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencję wewnętrzną Uniwersytetu,

3) rejestruje i znakuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą,

4) ekspediuje uczelnianą korespondencję na zewnątrz,

5) prowadzi dokumentację związaną z zakresem swojego działania,

6) rozlicza zakupione znaczki i inne opłaty pocztowe.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Rozdzielnia Korespondencji
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.07.2007
Data publikacji:
03.10.2007 08:35
Data aktualizacji:
04.04.2013 08:23
Liczba wyświetleń:
25727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument