Wersje strony Nr 302 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanisława PIKULSKIEGO

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.