Wersje strony Nr 204 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.