Wersje strony Nr 124 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. n. med. Elżbiety BANDURSKIEJ-STANKIEWICZ

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.