Wersje strony Nr 87 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.