Wersje strony Nr 67 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c.

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.