Wersje strony Nr 65 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZ

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.