Biuro ds. Studenckich

Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2 (Rektorat) pokój 05, 1A, 1C
10-719 Olsztyn
 
 
Kierownik Biura:
mgr Paweł Łojewski
tel.: 89 523 38 35,
 
 
Starszy specjalista:
mgr Agnieszka Zdanowska
tel./fax.: 89 524 51 51,
  
Specjaliści:
mgr inż. Sylwia Gawrycka
tel.: 89 523 45 93,
 
mgr Agnieszka Jakimiuk
tel. 89 524 56 90,
 
mgr Agnieszka Juchniewicz
tel.: 89 523 45 22,
 
mgr inż. Dorota Koryzno
tel.: 89 523 45 09,
 
inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel
tel.: 89 523 34 23,
 
mgr Katarzyna Umecka
tel.: 89 524 52 29,
 

 

 

 

Do obowiązków Biura ds. Studenckich należy:
1.  prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na studia wyższe,
2.  działalność informacyjna i poradnictwo z zakresu studiów wyższych,
3.  opracowywanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów
     oraz kontrolę jej realizacji,
4.  realizacja zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem finansowym spraw związanych
     z dydaktyką oraz opieką nad studentami,
5.  realizacja zadań związanych z ustalaniem zasad i warunków odpłatności za usługi edukacyjne
     realizowane przez Uniwersytet,
6.  koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie toku i dokumentacji przebiegu studiów,
7.  koordynacja prac związanych z:
         a)  przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych
         b)  wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
8.  prowadzenie:
         a)  ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,
         b)  spraw wynikających ze skarg studentów,
         c)   rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
         d)  ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
9.  prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,
10. udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów wyższych,
11. promocja Uniwersytetu wśród kandydatów na studentów oraz firm,
12. opracowywanie:
        a)  projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
        b)  sprawozdań w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

 Na podstawie: Zarządzenia Nr 79/2012
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września  2012 roku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Koryzno
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.10.2012
Data publikacji:
06.10.2012 12:48
Data aktualizacji:
01.07.2019 11:25
Liczba wyświetleń:
24054
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument