Wersje strony Nr 829 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach RPO WiM 2007-2013

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.