Wersje strony Nr 799 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UWM (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2011

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.