Wersje strony Nr 763 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 65 m. Olsztyn

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.